Αλλαγές ιδιοκτησίας, προπόνησης, απομακρύνσεις ίππων

Το μισό (50%) του ίππου ΣΑΡΠ ΛΟΥΚΑΟΥΤ (GB) αγοράστηκε από τον κ. Ιωάννη Καραμέρη στις 10/7/17 και θα διαγωνίζεται με τα χρώματα του.
Ο ίππος ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ αγοράστηκε από τον κ. Νικόλαο Μυκονιάτη στις 10/7/17 και ανήκει στην προπόνηση Χαρ.Λεοντσίνη.
Ο ίππος ΒΑΡΡΑΝ(IRE) αγοράστηκε από τον κ. Δημήτριο Παλασκώνη στις 10/7/17 ανήκει στην προπόνηση Παν.Κάσση.
Ο ίππος ΣΕΡ ΣΩΚΡΑΤΕΣ αγοράστηκε από την κα Χρυσάνθη Κουβαρά στις 5/7/17.
Ο ίππος ΧΙΛΑΛΣ ΓΚΟΛΝΤ(IRE) ανατέθηκε στην προπόνηση Χρ.Κουβαρά.To μισό (50%) του ίππου ΚΙΣ(GB) αγοράστηκε από τον κ. Παν.Θεολόγου στις 3/7/17.