ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

Το μισό (50%) του ίππου ΣΝΟΟΥΓΟΥΕΪ(GB) αγοράστηκε από τον κ. Μιχ. Ιωαννίδη στις 8/1/18.
Το (70%) των ίππων ΣΙΛΑΣ ΤΡΗΤ(IRE) και ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΠΡΕΖΕΝΣ(GB) αγοράστηκαν από τον κ. Δημήτριο Μανιάτη στις 9/1/18 και θα συνεχίσουν να διαγωνίζονται με τα χρώματα του κ. Εμμ. Ξυνίδη.
Οι ίπποι ΤΖΟΕΪ ΜΠΛΑΚ(GB) και ΑΝΑΝΤΑΡΚΟ(GB) ανατέθηκαν στην προπόνηση Στ. Αγγελόπουλου.