ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

Το μισό (50%) του ίππου ΠΟΥΡ ΛΑ ΦΑΜΙΓ(IRE)(μερίδιο ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ) αγοράστηκε από τον κ. Χρήστο Θεοδωράκη στις 30/3/18.
Τα μισό (50%) του ίππου ΚΡΟΣ ΑΠ (μερίδιο ΙΠΠ/Α ΚΑΣΤ.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ) αγοράστηκε στις 4/4/18 από τον κ. Στέφανο Λαιμό και θα συνεχίσει να διαγωνίζεται με τα χρώματα του κ. Στεφ. Κωνσταντινίδη.
Ο ίππος ΣΙΛΑΣ ΤΡΗΤ(IRE) εξήχθη στην Μεγ. Βρετανία.