ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

Ο ίππος ΡΕΜΙΝΙΣ(IRE) αγοράστηκε από τον κ. Παν.Θεολόγου στις 10/4/18.
Ο ίππος ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΠΡΕΖΕΝΣ(GB) ανήκει στην προπόνηση Αδ. Κρητικού.
Η μαθητευομένη αναβάτιδα Ελένη Τσουχνικά υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό με τον προπονητή Χρ.Κουβαρά.