ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

Ο ίππος ΡΟΓΙΑΛ ΜΑΧΟΓΚΑΝΥ(IRE) ανατέθηκε στην προπόνηση Μιχ. Ιωαννίδη.
Ο ίππος  ΠΑΡΤΙΣΙΠΕΪΤ(GB)  ανατέθηκε στην προπόνηση Χαρ. Χαραλάμπους.
Ο ίππος ΕΛΕΝΑ ΚΑΡ  ανήκει στην προπόνηση Γεωρ.Κουβαρά.
Ο ίππος ΕΛΕΝΑ ΚΑΡ αγοράστηκε από τον κ. Ιγνάτιο Θεολόγου στις 4/6/18.
Ο ίππος ΑΜΟ ΑΜΑΣ(GB) ανατέθηκε στην προπόνηση Παν.Θεολόγου