ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

Οι ίπποι ΚΟΥΙΝΤΕΟ(IRE) και ΡΟΥΚ ΠΑΪ(GB) ανατέθηκαν στην προπόνηση Μιχ. Ιωαννίδη.
Ο ίππος ΣΗΣΑΪΝΤ ΝΤΡΗΜΕΡ(GB) ανήκει στην προπόνηση Ιωαν.Μυκονιάτη.
Ο ίππος ΜΠΑΜΠΟΥΡ(IRE) επανήλθε στον ιππόδρομο και ανατέθηκε στην προπόνηση Παν. Θεολόγου.
Οι ίπποι ΒΕΡΤΙΚΑΛ ΓΟΥΕΪ και ΑΛ ΦΑΛΑΚ(USA) απομακρύνθηκαν προσωρινά από τον ιππόδρομο
Ο ίππος  ΜΙΚΡΗ ΜΑΣΑ απομακρύνθηκε οριστικά από τον ιππόδρομο.