ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

Ο ίππος ΣΗΣΑΪΝΤ ΝΤΡΗΜΕΡ(GB) καθώς και το μισό (50%) του ίππου ΔΟΛΑΡΙΟΥΛΗΣ αγοράστηκαν από την κ. Μαρία Μυκονιάτη στις 10/7/18.
Το μισό (50%) του ίππου ΣΟΥΪΤ ΠΡΑΛΙΝ(IRE) αγοράστηκε από τον κ. Αδαμάντιο Κοκκόση στις 10/7/18 και θα συνεχίσει να διαγωνίζεται με τα χρώματα του κ. Αθαν. Δημητρόπουλου.
Οι ίπποι ΒΕΡΤΙΚΑΛ και ΒΟΛΒΗ απομακρύνθηκαν προσωρινά από τον ιππόδρομο