ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

Οι ίπποι ΦΛΑΟΥΤΟ(IRE). ΧΑΟΥΣ ΚΑΠΤΑΙΝ(GB), ΡΑΜΥΑ(IRE), ΕΣΤΙΡΑΑΚ(USA), ΕΣΧΑΑΝ(IRE), ΠΕΡΦΕΚΤΛΥ ΦΕΑΡ(GB),
ΜΕΡΙΛΥΝ ΜΑΡΚΕΣΣΑ(GB), ΜΠΟΥΣΤΑΟΥΝΜΠΟΫ(IRE), ΕΝΥ ΓΚΕΣΤ(IRE), ΛΑΪΤ ΟΦ ΔΕ ΓΟΥΟΡΛΝΤ(IRE), ΛΑΒΙΝΙΑ ΡΟΟΥΖ(GB) και
ΜΟΝΟΚΛ(GB) εξήχθησαν προσωρινά στην Γαλλία.

Οι ίπποι ΦΛΑΪ ΟΝ ΜΠΑΪ(GB), ΑΣΑΦΟΕΤΙΔΑ(IRE) και ΚΙΝΓΚ ΟΦ ΓΟΥΪΝΓΚ(IRE) απομακρύνθηκαν οριστικά από τον ιππόδρομο.
Το μισό (50%) του ίππου ΛΑΒΙΝΙΑ ΡΟΟΥΖ(GB) αγοράστηκε από τον κ. Αθανάσιο Δημητρόπουλο στις 9/10/17.
Ο ίππος ΓΚΡΙΖΛΥ ΜΠΕΑΡ(GB) ανήκει στην προπόνηση Χρ.Κουβαρά.
Ο ίππος ΣΕΡ ΣΩΚΡΑΤΕΣ απομακρύνθηκε οριστικά από τον ιππόδρομο.
Ο ίππος ΕΝΥ ΓΚΕΣΤ(IRE) αγοράστηκε από την κα Νικολέτα Μαλλιαχόβα στις 3/10/17 και θα διαγωνίζεται με τα εξής χρώματα: Κόκκινη, χιαστί ταινίες μαύρες, μανίκια κόκκινα, πηλίκιο μαύρο.
Οι ίπποι ΓΟΥΪΝΤΕΡ ΡΟΟΥΖ(IRE), ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ, ΑΛ ΧΑΜΝΤ(IRE) και ΠΟΣΤΜΠΑΓΚ(GB) ανατέθηκαν στην προπόνηση Χρ.Κουβαρά.
Ο ίππος ΜΠΙΓΚΜΑΟΥΘ ΣΤΡΑΪΚΣ(IRE) απομακρύνθηκε οριστικά από τον ιππόδρομο.