ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Δεν θα ιππεύσει ο αναβάτης Γιάννης Λαζαρίδης και θα αντικατασταθεί στις τρεις ιππεύσεις του
Δεν θα ιππεύσει ο αναβάτης Βαγγέλης Κρητικός
και θα αντικατασταθεί στις τέσσερις ιππεύσεις του