ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: Ο ΊΠΠΟΣ Νο 2 ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ ΔΙΕΓΡΑΦΗ