Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 14 Ιουλίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 195 -201)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 14 Ιουλίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 195 -201)