Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 06 Οκτωβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 255 -260)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 06 Οκτωβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 255 -260)