Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 13 Οκτωβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 261 -266)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 13 Οκτωβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 261 -266)