Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 20 Οκτωβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 267 -273)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 20 Οκτωβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 267 -273)