Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 27 Οκτωβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 274 -279)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 27 Οκτωβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 274 -279)