Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 03 Νοεμβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 280 -284)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 03 Νοεμβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 280 -284)