Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 10 Νοεμβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 285 -291)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 10 Νοεμβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 285 -291)