Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Κυριακής 19 Νοεμβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 292 -299)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Κυριακής 19 Νοεμβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 292 -299)