Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 24 Νοεμβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 300 -305)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 24 Νοεμβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 300 -305)