Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 01 Δεκεμβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 306 -313)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 01 Δεκεμβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 306 -313)