Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 15 Δεκεμβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 314 -321)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 15 Δεκεμβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 314 -321)