Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 29 Δεκεμβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 328 -333)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 29 Δεκεμβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 328 -333)