Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 12 Ιανουαρίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 09 -15)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 12 Ιανουαρίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 09 -15)