Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 19 Ιανουαρίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 16 -22)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 19 Ιανουαρίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 16 -22)