Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 26 Ιανουαρίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 23 -28)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 26 Ιανουαρίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 23 -28)