Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 16 Φεβρουαρίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 44 -50)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 16 Φεβρουαρίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 44 -50)