Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 01 Ιουνίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 145 -149)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 01 Ιουνίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 145 -149)