Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 08 Ιουνίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 150 -157)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 08 Ιουνίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 150 -157)