Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 15 Ιουνίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 158 -165)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 15 Ιουνίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 158 -165)