Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 22 Ιουνίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 166 -170)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 22 Ιουνίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 166 -170)