Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 20 Ιουλίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 191 -198)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 20 Ιουλίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 191 -198)