Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 14 Σεπτεμβρίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 207 -213)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 14 Σεπτεμβρίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 207 -213)