Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 21 Σεπτεμβρίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 214 -219)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 21 Σεπτεμβρίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 214 -219)