Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 28 Σεπτεμβρίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 220 -227)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 28 Σεπτεμβρίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 220 -227)