Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 05 Οκτωβρίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 228 -232)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 05 Οκτωβρίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 228 -232)