Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Σαββάτου 23 Δεκεμβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 322 -327)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Σαββάτου 23 Δεκεμβρίου 2017 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 322 -327)