ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ (ΕΠΔΙ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ (ΕΠΔΙ)

30 Μαΐου 2018  

Το Σάββατο 26.05.2018 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Προπονητών Δρομώνων Ίππων με θέμα »  ενημέρωση των μελών σχετικά με τις εξελίξεις στο πλαίσιο διαβούλευσης για το νέο Κώδικα Ιπποδρομιών «.
Οι συναντήσεις με τα μέλη της Επιτροπής Κώδικα της Φ.Ε.Ε, διεξήχθησαν σε πολύ καλό κλίμα και με πνεύμα συνεννόησης και από τις δύο πλευρές. Καίρια θέματα που απασχολούν διαχρονικά τον κλάδο των Προπονητών και δυσκόλευαν την λειτουργία του, συζητήθηκαν αναλυτικά με επιχειρήματα και διάθεση επίλυσης. Αποτέλεσμα της διαβούλευσης ήταν να υιοθετηθεί και να ενταχθεί στο σχέδιο του νέου Κ.Ι  μεγάλο μέρος των παρατηρήσεων της Ένωσης και πλέον αναμένεται να δωθεί ολοκληρωμένος ο νέος Κώδικας με τις συμφωνημένες ενσωματώσεις. 
Τέλος συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές ότι στην σύνταξη των Γενικών Διατάξεων που θα συνοδεύουν και θα συμπληρώνουν τον νέο Κώδικα Ιπποδρομιών, θα υπάρξουν και πάλι συναντήσεις και διαβούλευση πριν την ολοκλήρωσή τους.