ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

3Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ:  (12) ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΑΛΙΜΠΑΪ (χωλότητα)
8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ:  (2) ΝΑΣΜΙ (λόγω νίκης με χρήση απαγορευμένης ουσίας)
                                (3) ΦΙΛΙΠ (Στη νίκη του ΝΑΣΜΙ με χρήση απαγορευμένης ουσίας είχε τερματίσει δεύτερος,θα                                             προωθηθεί στην πρώτη θέση, αλλάζει σήμερα ο ισοζυγισμός του  και λογικά διαγράφεται.