ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑΒΑΣΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Στο πρόγραμμα της Παρασκευής 12 Ιανουαρίου διεγράφησαν οι ακόλουθοι ίπποι:


1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: Νο 3 ΜΙΟΥΖΑΧΕΡ & 4 ΜΠΟΜΠΑΪ ΜΑΡΙΝ

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: No 3 ΛΙΟΥΑΜΥ (Χωλότητα)

ΓΚΑΜΠΥ, ΝΑΣΜΙ & ΦΙΛΙΠ (όλοι πριν την κλήρωση των σταρτ εκκίνησης)