«ΖΟΥΜ» ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 16 07 2017

013-TURFFONTEIN 3-15:00 > #1-ALFOLK ▼  

014-TURFFONTEIN 4-15:35 > #9-MANITOBA ▼▼

022-CURRAGH 5-18:15 > #4-GROUNDFROST 

028-CURRAGH 8-19:50 > #2-ZANJABEEL , #7-SKEAPING