Κριτήριο Τριετών και οκτώ συνολικά ελληνικές ιπποδρομίες την Παρασκευή 8 Ιουνίου

Κριτήριο Τριετών και οκτώ συνολικά ελληνικές ιπποδρομίες την Παρασκευή 8 Ιουνίου