Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 27 Απριλίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 111 -117)

Αποτελέσματα, επιδόσεις, φώτο φίνις ελληνικών ιπποδρομιών Παρασκευής 27 Απριλίου 2018 και δελτίο Ελλανοδικών (Νο 111 -117)