Ακυρώθηκε σήμερα και αύριο το Greyville

Κοινοποίηση:

Λόγω κακών καιρικών συνθηκών σήμερα, αλλά και αναμενόμενων κακών συνθηκών, αύριο, οι συναντήσεις στον ιππόδρομο του GREYVILLE , στη Νότιο Αφρική ματαιώθηκαν. 

Άρα, οι αυριανές ιπποδρομίες από το  GREYVILLE που συμπεριλαμβανόταν στο ελληνικό πρόγραμμα με κωδικούς 01-02 ακυρώθηκαν. Οι Ελληνικές ιπποδρομίες θα παραμείνουν ως έχουν με κωδικούς 03 έως 08, με Σκορ 6 (03-08) και ένα  Σκορ 4 (05-08)

Κοινοποίηση: