Αλλαγές προπόνησης, ιδιοκτησίας, απομακρύνσεις ίππων

Κοινοποίηση:

Ο  ίππος ΓΚΛΑΝΤΟΥΛΟΖΑ επανήλθε στον ιππόδρομο, ανήκει στην προπόνηση Χρ. Θεοδωράκη και είναι ιδιοκτησίας κ. Αικατερίνης  Χατζόπουλου.
Ο ίππος ΟΡΙ ανατέθηκε στην προπόνηση Χρ. Σταύρου.
Ο ίππος ΔΟΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ απομακρύνθηκε οριστικά από τον ιππόδρομο.

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα