Αλλαγή προπόνησης, ιδιοκτησίας, απομακρύνσεις ίππων

Κοινοποίηση:

Ο ίππος ΣΙΛΑΣ ΤΡΗΤ(IRE)   ανατέθηκε στην προπόνηση Ιωαν. Νικολόπουλου.
Οι ίπποι ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ(GB)   ανατέθηκε στην προπόνηση Παν. Μουρουζίδη.

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα