Αλλαγή προπόνησης, ιδιοκτησίας, απομακρύνσεις ίππων

Κοινοποίηση:

Ο ίππος ΓΚΟΟΥ ΠΕΡΠΛ ΝΑΪΤ(IRE)  αγοράστηκε από τον κ. Χαράλαμπο Χαραλάμπους στις  8/3/23.
Ο ίππος ΡΑΝΙΝΓΚ ΜΠΑΚ(IRE) αγοράστηκε από την «SCUDERIA EQUUS RAN PAOLA» στις 8/3/23.

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα