Αλλαγή προπόνησης, ιδιοκτησίας, απομακρύνσεις ίππων

Κοινοποίηση:

Οι ίπποι ΦΡΥΝΗ και ΠΕΡΟΥΝ ανατέθηκαν στην προπόνηση Ιωαν. Μυκονιάτη.
Ο ίππος ΖΑΓΚΑΝ(GB) απομακρύνθηκε οριστικά από τον ιππόδρομο.

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα