Αλλαγή προπόνησης, ιδιοκτησίας, απομακρύνσεις ίππων

Κοινοποίηση:

Ο ίππος ΛΟΣΤ ΟΦ ΛΑΒ(GB) αγοράστηκε από τον κ. Σταύρο Μπουρίκο στις 17/3/23.
Ο ίππος ΝΤΙΣΠΙΟΥΤΕΝΤ(GB) ανατέθηκε στην προπόνηση Χαρ. Χαραλάμπους.
Ο ίππος ΑΪΡΟΝ ΜΑΪΚ(IRE) απομακρύνθηκε προσωρινά από τον ιππόδρομο.

Κοινοποίηση: