Αλλαγή προπόνησης, ιδιοκτησίας, απομακρύνσεις ίππων

Κοινοποίηση:

Ο ίππος ΑΦΡΑ ΚΑΝΤΑΜΠΡΑ(IRE) ανατέθηκε στην προπόνηση Ιωαν. Νικολόπουλου.

Στους ίππους ΦΡΥΝΗ και ΚΑΖΜΕΡ(GB) χαρίσθηκε ευθανασία στις 31/5/23

Ο ίππος ΜΕΛΙΤΕΑ(IRE) απομακρύνθηκε οριστικά από τον ιππόδρομο.

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα