Αλλαγή προπόνησης, ιδιοκτησίας, απομακρύνσεις ίππων

Κοινοποίηση:

Ο ίππος ΠΕΡΟΥΝ ανατέθηκε στην προπόνηση Παν. Κάσση.

Ο ίππος ΞΑΝΘΟΣ ΑΙΑΣ απομακρύνθηκε οριστικά από τον ιππόδρομο

Οι ίπποι ΤΖΑΚ ΡΟΥΜΠΥ(IRE)  και ΜΠΑΟΥΝΤΛΕΣ(GB)  αγοράστηκαν από την κ. Μαρία Αγγουρά στις 26/9/23.

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα